Werkwijze

Werkwijze

 

Een schaapskudde kan gehoed worden door een herder met honden. We spreken dan van een gescheperde kudde.

 

Een kudde kan ook grazen in een vak van flexinetten. Een flexinet bestaat uit prikpaaltjes met hiertussen een net van nylondraad. Door deze nylondraadjes zitten een aantal geleidedraden waar stroom opgezet kan worden. De netten kunnen aan elkaar gekoppeld worden waardoor een begrazingsvak ontstaat.

In de praktijk worden vaak combinaties van beide systemen gebruikt.

 

 

De gehoede kudde.

 

Bij een gehoede of gescheperde schaapskudde wordt een kudde schapen geleid door een herder met zijn honden. Wie kent niet het romantisch plaatje van de eenzame herder op de heide. 

Wij stoppen dat oude vak in een nieuw jasje.

Was vroeger de productie van mest, wol en vlees belangrijk, tegenwoordig is dat het natuurbeheer.

We willen op een zo effectief mogelijke manier de biodiversiteit laten toenemen en eventuele schadelijke (on)kruiden laten verdwijnen. Overdag hoeden we de kudde. De herder zorgt er met de hond(en) voor dat de schapen op de afgesproken plaats blijven grazen. Eind van de middag worden de schapen in een tijdelijke afrastering gezet van flexinetten. Vaak is dat maar een klein vakje van 30 bij 50 meter. Als de schapen in dat nachtvak staan wordt er stroom op de netten gezet en gaat de herder met de honden naar huis. De volgende morgen hebben de schapen best weer een beetje honger en gaan ze naar het volgende terrein. 

De schapen zijn gewend aan dit systeem, overdag een uurtje of 7 á 8 werken(grazen) en de rest van de dag en s'nachts chillen, herkouwen en bijpraten.

 

 

 

 

De kudde in flexinetten.

 

Schapen kunnen ook ingerasterd worden in flexinetten. Deze verplaatsbare afrasteringen kunnen in elke vorm opgezet worden.  De schapen begrazen het vak tot het gewenste niveau en gaan door naar het volgende vak.

Deze netten staan onder stroom waardoor het mogelijk is begrazing op moeilijk bereikbare plaatsen toe te passen. Tevens wordt hiermee de verkeersveiligheid gewaarborgd. 

 

Bloksgewijs wordt begraasd in vakken van maximaal één hectare. De vakken mogen slechts enkele dagen begraasd worden.

Al naar gelang de snelheid van het omweiden kan meer of minder graasdruk worden toegepast. Schrale vakken kunnen sneller omgezet worden, verruigde vakken kunnen juist langer begraasd worden. Ook bij gebruik van flexinetten is een goede sturing mogelijk.