Projecten

Hieronder een greep uit onze projecten.

Kanaaldijk

Kanaaldijk

De westkant van de dijk langs het kanaal door Walcheren tussen Middelburg en Veere.

Deze dijk is verruigd met o.a. distel, braam en brandnetel.

Hier wordt gewerkt aan het terugdringen van de verruiging. Door de begrazing zal er tevens soortenvermeerdering plaatsvinden.

Voor wandelaars bestaat de mogelijkheid om de begrazing van dichtbij te bekijken. Er loopt langs het kanaal een jaagpad wat dienst doet als wandelpad. In 2010 hebben de schapen de distels en de brandnetels zodanig kort gehouden dat ze geen overlast hebben bezorgt voor aangrenzende percelen. In voorgaande jaren was er aan de Veere kant veel overlast van vooral akkerdistelzaad. Door een juiste begrazingsdruk en een juist begrazingstijdstip kan ongewenste vegatatie worden teruggedrongen.

Oranjezon

Oranjezon

De duinen van waterwingebied Oranjezon in Vrouwenpolder.

In dit prachtige gebied wordt gewerkt aan het herstellen van schrale duingraslanden en het terugdringen van ongewenste opslag zoals Amerikaanse duinkers, duindoorn, kruipwilg, etc.

Polredijk

Polredijk

De Polredijk aan de kant van het Veersemeer tussen Veere en Vrouwenpolder.

Hier wordt ecologisch bermbeheer uitgevoerd. De flexinetten staan langs het fietspad aan de ondekant van het dijktalud en aan de bovenkant langs de weg. De strook waar de schapen staan is soms maar 8 m breed!

Braakliggende terreinen Souburg-Noord.

Braakliggende terreinen Souburg-Noord.

In Souburg-Noord worden voor de gemeente Vlissingen, braakliggende terreinen, ecologisch onderhouden tot de eerste bouwactviteiten zullen plaatsvinden.

Karolingische Burcht Souburg

Voor de gemeente Vlissingen beheren we dit eeuwenoude terrein. Omstreeks het jaar 820 verschenen ongenode bezoekers voor de kust van Zeeland, Vlaanderen en Noord-Frankrijk: de Vikingen. Deze Scandinavische zeevaarders gingen regelmatig op plundertocht. Om zich tegen de Vikingen te beschermen, bouwden de kustbewoners in de 9e eeuw overal versterkingen. Tussen 875 en 990 hebben herders die op de schorren van Walcheren hun schapen hoedden, bij het tegenwoordige Oost-Souburg zo’n versterking ingericht: een stevige wal in de vorm van een cirkel, met een gracht eromheen. We begrazen hier de ringwal en 1/4 van het binnenterrein. 

Karolingische Burcht Souburg

Braakliggende terreinen Mortiere

Braakliggende terreinen Mortiere

Voor de gemeente Middelburg worden braakliggende terreinen onderhouden in het Mortiere gebied. In eerste instantie dringen we de (ongewenste) distels en andere verruiging terug. Omdat hele stukken terrein behoorlijk schraal zijn boeken we hier ook veel succes met het vergroten van de bio-diversiteit. We zien steeds meer soorten verschijnen. Bewoners van de reeds gebouwde woningen waarderen de schapen in hun wijk.

Nieuwlandse weg en Torenweg.

Nieuwlandse weg en Torenweg.

Voor de gemeente Middelburg begrazen we aan de oostkant van het kanaal door Walcheren verschillende dijken. Langs de Nieuwelandse weg waren de dijklichamen na reconstructie van de wegen erg verruigd met o.a. distels, bramen en brandnetels. De distel stonden manshoog! Het beheer is hier de eerste jaren vooral gericht op het terug dringen van de verruiging. Sinds 2013 begrazen we ook de dijk langs de torenweg. De tuintjes van de bewoners van de Prinsenlaan sluiten aan op deze dijk. Omdat dit drive-in woningen zijn, zitten de mensen in hun woonkamer op ooghoogte met de schapen. Aan de andere kant van de Torenweg begrazen we ook de dijk langs de Contrabasweg.

Segeerssingel

Segeerssingel

Voor de gemeente Middelburg begrazen we een dijk tussen de spoorbaan en de Segeerssingel. De schapen kijken zo op het perron

Golfbaan Domburg

Golfbaan Domburg

We leveren hier ecologisch beheer op maat. Terrenien langs de fairways worden begraasd. De ballen zijn dan ook makkelijker terug te vinden. Spelers zijn blij met de schapen! 

Zeepe duinen

Zeepe duinen

In de Zeepe duinen bestrijden we de vogelkers. Op veel plaatsen overwoekerd deze struik het van oudsher open duinlandschap. De schapen eten het blad van de struik af en als je dat een aantal jaren achter elkaar doet verdijnt deze exoot.